חינוך מיני למתבגרות ומתבגרים

תמונת חינוך מיני למתבגרות ומתבגרים

סדנת חינוך מיני למתבגרות ומתבגרים

טעות נפוצה היא ההנחה ששיח פתוח בביה"ס או בבית על נושאים מיניים מגיל מוקדם מביא לפתיחות מינית ולהתנהגות מתירנית בקרב בני נוער. הידע המתועד מראה כי תוצאותיו של חינוך מיני ראוי הן עלייה בגיל של תחילת פעילות מינית חברתית, ירידה בתדירות הפעילות המינית עם שותפים שונים, ועלייה בשימוש באמצעי המניעה.

Share the Post