סדנת בת-מיצוו'ש

סדנת מיצוו'ש

סדנת מיצוו'ש

במעמד חגיגי זה, רגע לפני תחילת המערבולת של שנות העשרה, מגיעה חוויה מעצימה ומתבקשת לבנות המצווה.
הילדות שלנו חשופות, היום יותר מאי פעם, למסרים והשפעות מבלבלים בנושאי גופן, גופם של בנים, פוריותן, מיניותן המתפתחת, מקומן בקשר ומה צפוי מהן. הסכנות וקשיי ההסתגלות ברורים. אך הפתרונות, לרוב, אינם נגישים כי בדרך הטבע, מורים והורים אינם רשאים להיכנס למקומות הלא נוחים האלה (לפחות לא הרבה).
מפגשים ייעודיים נותנים מקום לבטא דאגות, ללבן רגשות, לגלות שפה נוחה לתאר את רצונותיהן בקשרים ואודותיהם  ובעיקר לשאול הרבה שאלות ולקבל תשובות ממקור אחראי. משתתפות בקבוצה יוכלו להעלות נושאים לפי צורכיהן, בזמן מיועד.  אך תכנית המפגש נקבעת ביחד עם ההורים.
המפגש מתנהל בעיקר בגובה העיניים, עם צפייה והקשבה עמוקה למקומה של כל אחת בקהילה, בקבוצה ובעיני עצמה.
מסגרת: 1-4 מפגשים של שעתיים, בקבוצות של עד 15 בנות

Share the Post